Pratite nas:

        twitter        

Poštovane gospođe i gospodo, članovi Hrvatskoga diplomatskog kluba,

U skladu s odredbom čl. 14. i 15. Statuta Hrvatskog diplomatskog kluba, sazivam redovitu sjednicu Skupštine Hrvatskoga diplomatskog kluba, koja će se održatia u srijedu, 5. veljače 2014. godine u 18,00 sati, u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, u Zagrebu, Hebrangova ulica 17.

Za sjednicu Skupštine Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda (predsjednik HDK) 
 2. Izbor radnog predsjedništva 
 3. Imenovanje zapisničara, dvoje ovjerovitelja zapisnika, izbornog i Verifikacijskog povjerenstva 
 4. Primanje novih počasnih, redovitih i pridruženih članova HDK 
 5. Izvješća predsjednika HDK, tajnika, rizničara, urednika Glasnika, knjiga i mrežnih stranica 
 6. Izvješće predsjednika Nadzornoga odbora 
 7. Rasprava o izvješćima 
 8. Prihvaćanje izvješća i razrješenje predsjednika HDK, članova Upravnoga vijeća, te predsjednika i članova Nadzornoga Odbora 
 9. Predlaganje kandidata za predsjednika HDK, članove Upravnoga vijeća i članove Nadzornoga Odbora 
 10. Glasovanje o predloženim kandidatima 
 11. Izvješće izbornoga povjerenstva o rezultatu glasovanja 
 12. Zaključna riječ novoizabranog predsjednika HDK s naznakama programa rada HDK do sljedeće sjednice Skupštine HDK

Molim sve redovite članove Kluba za nazočnost na sjednici Skupštine.

S kolegijalnim poštovanjem

Sergej Morsan,
predsjednik Hrvatskoga diplomatskog kluba

U Zagrebu, 21. siječnja 2014. godine

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr