Pratite nas:

        twitter        

Hrvatski diplomatski klub će i ove godine obilježiti 7. lipnja, Dan hrvatske diplomacije. Toga je dana 879. godine papa Ivan VIII. uputio hrvatskome knezu Branimiru pismo kojim blagoslivlja njega i cijeli hrvatski narod, priznajući mu "zemaljsku vlast nad cijelom Hrvatskom". Bio je to prvi pisani dokument kojim je u to doba Hrvatska bila međunarodno priznata kao suverena i samostalna država. Republika Hrvatska, nakon stjecanja neovisnosti, taj dan slavi kao Dan hrvatske diplomacije.

Hrvatski diplomatski klub će ove godine, kao i uvijek dosada, obilježiti Dan hrvatske diplomacije svečanim primanjem za diplomatski zbor akreditiran u Zagrebu, domaće uglednike i članove HDK. Primanje će se održati u utorak 7. lipnja u 19:00 sati u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, Hebrangova uliva 17. Svečanost će uveličati g. Andrej Plenković, državni tajnik za europske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija RH, koji će se nazočnima obratiti izlaganjem danas svakako aktualne teme „Perspektive hrvatske diplomacije u Europskoj uniji“.

U Zagrebu, 6. lipnja 2011.

Sergej Morsan, veleposlanik, Predsjednik HDK

Preuzimanje priopćenja za medije

PRIOPĆENJE HRVATSKOG DIPLOMATSKOGA KLUBA

u povodu presude Haaškog suda hrvatskim generalima od 15. travnja 2011.

 

Hrvatski diplomatski klub izražava svoje zaprepaštenje onim dijelom prvostupanjske presude kojim je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Haagu osudio hrvatske generale Antu Gotovinu na 24 godine zatvora i Mladena Markača na 18 godina zatvora. Presuda predstavlja gotovo doslovno prihvaćanje optužbe, kao da je obrana optuženih generala u tijeku cijeloga kaznenog postupka šutjela ili nije ni postojala. Posebno zaprepašćuje onaj dio obrazloženja presude kojim sudsko vijeće prihvaća tvrdnju tužiteljstva o postojanju „udruženoga zločinačkog pothvata“ hrvatskoga državnog vodstva, tj. poimenice spomenutih danas pokojnih predsjednika Tuđmana, ministra obrane Šuška, načelnika Glavnoga stožera generala Bobetka, odnosno Červenka, te optuženih generala Gotovine i Čermaka, kojemu „pothvatu“ je bio cilj prognati i „deportirati“ Srbe s okupiranih područja Republike Hrvatske, oslobođenih vojno-redarstvenom akcijom Oluja na početku kolovoza 1995. Prihvaćanjem ovakve kvalifikacije sudsko vijeće je „uvelo“ u međunarodno kazneno sudovanje institut „udruženog zločinačkog pothvata“ koji ne pozna niti „stalni“ Međunarodni kazneni sud (ICC). U obrazloženju ima, osim ignoriranja dokaza obrane optuženih generala, i niz proizvoljnih ničim nedokazanih tvrdnja, pa i proturječnosti.

Hrvatski diplomatski klub  organizira u četvrtak 14. travnja 2011. s početkom u 19 sati u Klubu Sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17, Zagreb, predavanje svoje članice dr.sc.Vere Tadić pod naslovom: 

„Žene u diplomaciji Republike Hrvatske od 1990.- 2010.“  

Predavanje je dio istraživanja o položaju žena u diplomaciji Republike Hrvatske

od proglašenje samostalnosti do 2010.  Istraživanje obuhvaća i druge vidove položaja žena u suvremenoj RH ( obrazovanje, zaposlenost, sudjelovanje u političkom životu ). Donose se i podaci o ulogama žena u razvitku diplomacija Velike Britanije i SAD-a.  Dr.sc.Vera Tadić uključila je i osobna iskustva kao diplomatkinja na različitim dužnostima u tri zemlje: Italiji, Saveznoj Republici Njemačkoj i Južnoafričkoj Republici.

Dr.sc. Vera Tadić zaposlena je u MVPEI-u RH od 1994. godine. Osim funkcije pomoćnice  ministra vanjskih poslova  ( razdoblje  1997.-1999.), tijekom dvanaest godina boravka na mandatima u inozemstvu obnašala je različite dužnosti u predstavljanju Republike Hrvatske u zemljama primateljicama. Bila je ministrica savjetnica pri FAO (Food and Agriculture Organisation - Organizacija za poljoprivredu i prehranu UN-a), generalna konzulica u Hamburgu i Stuttgartu i veleposlanica u Južnoafičkoj Republici.

 

Kao i svake godine, od svojeg osnutka 2001., Hrvatski diplomatski klub obilježit će i ove godine jednu od najstarijih hrvatskih obljetnica DAN HRVATSKE DIPLOMACIJE. Republika Hrvatska tog se dana sjeća povijesnog pisma pape Ivana VIII., koje je 7. lipnja 879. godine uputio hrvatskom knezu Branimiru, priznajući ga kao zakonitog vladara, a Hrvatsku kao suverenu i neovisnu državu. Ove će godine proslava našega „diplomatskog blagdana“ biti obilježena susretom predstavnika diplomatskog zbora s uzvanicima i članovima Kluba, 7. lipnja u Društvu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, Hebrangova ulica 17. Svečanost će uveličati prigodnim obraćanjem Nj.E. Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj msgr. Mario Roberto Cassari, s temom „Europa danas: identitet – integracija - vrednote“, a Hrvatski će diplomatski klub s ponosom objaviti i svoj novi izdavački uspjeh - prvo predstavljanje druge knjige „Sjećanja i priloga za povijest diplomacije Republike Hrvatske“. U Zagrebu, uoči Dana hrvatske diplomacije, svibanj 2010.

Preuzimanje priopćenja za medije

K
ao i svake godine, od svojega osnutka 2001., Hrvatski diplomatski klub obilježit će i ove godine jednu od najstarijih obljetnica DAN HRVATSKE DIPLOMACIJE
Republika Hrvatska tog se dana sjeća povijesnog pisma pape Ivana VIII., koje je 7. lipnja 879. godine uputio hrvatskom knezu Branimiru, priznajući ga kao zakonitog vladara, a Hrvatsku kao neovisnu državu.

Ovu jubilarnu 1130. godišnjicu prvoga povijesnog priznanja Hrvatske, Hrvatski diplomatski klub obilježio je predstavljanjem novih projekata na svečanom sastanku članova i prijatelja Kluba, održanom u Društvu sveučilišnih nastavnika 28. svibnja, a tradicionalni prijam za diplomatski zbor, domaće uglednike i članove Kluba održati će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, u utorak 9. lipnja.

U povodu ovogodišnjeg Dana hrvatske diplomacije, od 7. lipnja, javnosti je dostupan novi web-portal Hrvatskoga diplomatskog kluba na internet adresi www.hdk-cdc.hr.

U Zagrebu, 07. lipnja 2009.

Hrvatski diplomatski klub svake godine svečano obilježava 15. siječanj - Dan međunarodnog priznanja RH i 7. lipanj - Dan hrvatske diplomacije. Oba nadnevka imaku nacionalno i europsko povijesno značenj ei oba predstavljaju i svojevrsnu diplomatsku pobjedu u ostvarivanju suverenosti Hrvatske države. 7. lipanj - davne 879. godine, a i 15. siječanj 1113 godina kasnije.
 
15. siječnja 1992. godine novovijeka hrvatska diplomacija postaje i formalno-pravno legitimni sudionik u međunarodnim odnosima i punopravni promicatelj nacionalnih interesa. Međutim, toj pobjedi na međunarodnoj diplomatskoj bojišnici prethodile su diplomatske aktivnosti, koje su manje poznate u javnosti, isto tako, slijedile su aktivnosti koje su učvršćivale međunarodni položaj mlade države. Puno detalja je prešućeno, zaboravljeno, a iskustvo civilizacije nas uči da je budućnost ovisna i o saznanjima iz prošlosti.

Svojom publicističkom djelatnošću, predavanjima i neformalnim diplomatskim aktivnostima, Hrvatski diplomatski klub želi doprinositi uspješnosti hrvatske diplomacije u budućnosti, jer poučeni i vlastitim diplomatskim iskustvom, uspješnu budućnost vidimo u poznavanju scila i haribda iz prošlosti i iskustvu i umijeću zastupanja nacionalnih interesa u stalnoj mijeni međunarodnih odnosa.

Na svečanosti obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, prigodni predavač je Akademik Davorin Rudolg, eminentni sudionik zbivanja prije i poslije 15. siječnja 1992. godine. Svojim svedočenjem otvara redleksije i na aktualna zbivanja, i time doprinosi racionalnom promišljanju mogućih postupaka koji određuju našu međunarodnu budućnost.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr