Pratite nas:

        twitter        

Ideja o osnivanju diplomatskog kluba u Hrvatskoj začeta je sredinom posljednjeg desetljeća 20. stoljeća, nakon osnutka Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Tada su brojni eminentni domoljubi, iz Hrvatske i izvan nje, bez obzira na politička uvjerenja, služili domovini kroz različite funkcije unutar nove hrvatske diplomacije. Neki od njih, pristiglih sa sveučilišta, brojnih institucija i gospodarstva, nakon završetka svojih diplomatskih mandata odlučili su vratiti se svojim izvornim profesijama. Tijekom ovog perioda osnivanja i razvoja hrvatske diplomacije profilirao se značajan broj službujućih i bivših diplomata, pa se razmišljalo kako sačuvati njihovo, u diplomatskoj službi stečeno, iskustvo i znanje. Tada je potaknuta zamisao o osnivanju diplomatskog kluba ili društva.

Ideja je, međutim, realizirana tek sredinom 2000., nakon što je na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj izabrana nova vlada koja je početkom te godine, bez obrazloženja, opozvala 35 veleposlanika i generalnih konzula te degradirala mnoge visoko rangirane diplomate u Ministarstvu vanjskih poslova. Na poticaj veleposlanika Tvrtaka Andrije Mursala , nakon nekoliko pripremnih sastanaka, predloženo je osnivanje diplomatskog kluba. Uz nazočnost dvadeset jednog "utemeljitelja" u Zagrebu je 29. studenog 2001. održana Osnivačka skupština Hrvatskog diplomatskog kluba (HDK) na kojoj je donesen Statut i izabrano čelništvo Kluba. Nadležne državne institucije HDK su registrirale tek 1. kolovoza 2002. Prvi predsjednik, veleposlanik Tvrtko Andrija Mursalo, obnašao je ovu časnu dužnost do Izborne godišnje skupštine održane 29. siječnja 2008., kada je izabran novi predsjednik veleposlanik Sergej Ivan Morsan. Osam godina kasnije, 5. veljače 2016., za predsjednika HDK-a izabran je veleposlanik Smiljan Šimac.

Statut HDK-a u svojoj preambuli utvrđuje da je Klub nevladina i nestranačka udruga hrvatskih diplomata, utemeljena na etičkim načelima promicanja diplomatske struke i zaštite nacionalnih interesa. Osnovan je radi promicanja hrvatske diplomacije, proučavanja međunarodnih odnosa i vanjske politike RH, unapređenja spoznaje o diplomatskoj djelatnosti, uspostavljanja suradnje i prijateljskih odnosa s diplomatima stranih država te zaštite interesa i dostojanstva hrvatskih diplomata – članova Hrvatskog diplomatskog kluba.

Cilj Kluba je poticanje okupljanja članova: veleposlanika, generalnih konzula i drugih diplomata, aktivnih i onih koji su ranije međunarodno predstavljali Hrvatsku , kao i pojedinaca koji su svojom profesionalnom, znanstvenom i javnom djelatnošću doprinijeli saznanjima o diplomatskoj struci i praksi. Nadalje, cilj je poticati okupljanje mladih stručnjaka i studenata kako bi ih se podržalo u izučavanju diplomacije i njoj srodnih područja. Ostvarivanje ciljeva Kluba ogleda se kroz proučavanje povijesti hrvatske diplomacije, a po potrebi putem davanja preporuka i prezentiranja stajališta koja se tiču diplomatskih aktivnosti RH. Jedan od ciljeva je i stvaranje veza s diplomatskim klubovima u inozemstvu te održavanje prijateljskih veza sa stranim diplomatskim predstavnicima u Republici Hrvatskoj.

Svoju viziju djelovanja Klub danas ostvaruje na nekoliko razina kroz brojne djelatnosti i aktivnosti. Redovito, u pravilu jednom mjesečno, organiziraju se predavanja, rasprave i tribine na kojima sudjeluju eminentne osobe i ugledni stručnjaci iz svih područja interesa članova. Predavači su najčešće članovi i prijatelji kluba, zatim strani diplomati akreditirani u Hrvatskoj, ugledni političari te čelnici znanstvenih, vjerskih, obrazovnih i drugih, od Kluba cijenjenih institucija.

Među najzahtjevnije i najvrjednije doprinose diplomatskoj struci ubraja se izdavačka djelatnost Kluba. Počevši od 2003., godišnje redovito izlazi 6 brojeva Glasnika u kojima su detaljno zabilježene sve aktivnosti i događanja od važnosti za život Kluba, kao i glavna zbivanja u hrvatskoj diplomaciji. Povodom najvažnijih skupova i predavanja Klub je izdao 14 prigodnih dvojezičnih tiskanih brošura. Također, izdano je više publikacija koje prikazuju početke i razvoj hrvatske diplomacije i Hrvatskog diplomatskog kluba. Nadalje, Klub je do danas izdao četiri knjige pod naslovom „ Sjećanja i prilozi za povijest diplomacije Republike Hrvatske - prvo desetljeće“; pred izlaskom je i peta knjiga, a autori tekstova su diplomati, članovi Kluba. Sve su knjige, osim u tiskanom, dostupne i u elektroničkom obliku. Putem dvojezičnih mrežnih stranica, ustanovljenih 2009., objavljuju se podaci i dokumenti Kluba čime je osigurana javnost rada, najavljuju buduća i rezimiraju održana događanja te omogućuje izravno čitanje svih brojeva Glasnika i tiskanih brošura.

Razvijajući i slijedeći tradicije hrvatske diplomacije HDK od značajnih događaja iz povijesti svake godine svečano obilježava Dan hrvatske nezavisnosti 15. siječnja i Dan hrvatske diplomacije 7. lipnja.

 

Članstvo u HDK-u može biti redovito, pridruženo, počasno i gostujuće. Redovitim članom može biti izabran akreditirani šef diplomatske misije ili konzularnog ureda RH u rangu veleposlanika odnosno generalnog konzula, ili opunomoćeni predstavnik i voditelj ureda RH u inozemstvu. Pridruženim članom može postati diplomat nižeg ranga od ranije navedenog, kao i osoba koja svojom profesionalnom, znanstvenom i javnom djelatnošću doprinosi saznanjima o diplomatskoj profesiji i praksi. Počasnim članom može biti izabrana osoba čije djelovanje je od interesa za HDK i njegove ciljeve, a gostujućim članom veleposlanici akreditirani u RH. Rad HDK-a je javan.

HDK danas ima 122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi) koji su svi časno služili Hrvatskoj, a mnogi to još i danas čine. Među njima su 72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula. Među članovima su: akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Studeni, 2016.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr