Pratite nas:

        twitter        

 • app02.jpg
 • app03.jpg
 • app031.jpg
 • app1.jpg
 • app2.jpg
 • app3.jpg
 • app4.jpg
 • app5.jpg
 • app6.jpg
 • app7.jpg
 • app8.jpg
 • app9.jpg
 • app11.jpg

2 Branimir hrvatski

Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i pri Suverenom viteškom Malteškom redu (2004.-2011.).

Malteški je vitez. Nositelj je odličja pape Benedikta XVI. viteza Reda Pija IX. (Ordo Pianus) Prvog razreda, s Velikim križem, kao i Velikog križa Pro merito Melitensi Suverenog viteškog Malteškog reda, odličja Republike Italije Commendatore dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana, Republike Francuske Officier de l’Ordre des arts et des lettres. Počasni je građanin Dubrovačko-neretvanske županije, dobitnik je Nagrade za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije, Nagrade Grada Splita, Nagrade Grada Metkovića za životno djelo, te odličja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

E. Marin je rođen u Splitu, 6. veljače 1951. Doktor je povijesnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (1990.). Bio je dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu (1988.-2004.) i voditelj arheoloških istraživanja u Saloni i Naroni te začetnik Muzeja Narone. Gostujući član profesor All Souls College Sveučilišta u Oxfordu (1984./1985), počasni je doktor Sveučilišta Paris-Est (2005.), redoviti gostujući profesor na Sveučilištu Paris-Sorbonne (2002./2003.), te redoviti naslovni profesor provincijalne arheologije na Sveučilištu u Splitu (od 1997./1998., u trajnom zvanju od 2003.). Predavao je na mnogim sveučilištima i sudjelovao na velikom broju znanstvenih skupova te postavio niz izložaba. Glavni je tajnik XIII. Međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju Split-Poreč 1994. Glavni je urednik splitskog „Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku“ (1988.-2004.).

Član Francuske akademije znanosti i umjetnosti, Razreda za humanističke znanosti - Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres (izabran za redovitog inozemnog člana 2003.) i član Papinskog povjerenstva za sakralnu arheologiju u Vatikanu (imenovan od Benedikta XVI. 2012.), dopisni je pak član Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Rim (1996.) i Real Academia de Buenas Letras, Barcelona (1997.), Societé Nationale des Antiquaires de France, Pariz (1997.) i Deutsches Archäologisches Institut, Berlin (2001.). Član je Comitato promotore dei congressi internazionali di archeologia cristiana, Rim (1997.). Od 5. listopada 2011. (prvi) je redoviti profesor (antičke arheologije) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu (Odjel za povijest), na kojem je, od proljeća 2012., prorektor za međunarodnu suradnju. Od 2014., član je Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i predsjednik Upravnog vijeća Instituta za arheologiju. Od 1998., član je Vijeća za kulturu Hrvatske biskupske konferencije.

Autor je i/ili urednik brojnih knjiga, autor nekoliko stotina znanstvenih i stručnih radova i članaka. Cjelovita bibliografija objavljena je u „Zborniku u čast Emilija Marina“ (Miscellanea Emilio Marin sexagenario dicata, Kačić XL-XLII, ur. Hrvatin Gabrijel Jurišić, Split, 2011 (1280 str.), str. 59-84, kao i CV na hrvatskom i francuskom, str. 35-58); bibliografija (kao i CV) je dostupna i na: www.franjevci-split.hr/pdf/01_kacic_uvod.pdf te na www.unicath.hr/wp-unicath/wp-content/uploads/2012/07/Zivotopis_Emilio-Marin_hr.pdf dok je u izboru dostupna na: www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/article/marin-emilio. O prezentacijama Marinova zbornika usp. Zbornik „Kačić“ u rukama pape Benedikta XVI. – Prezentacija „Zbornika Emilija Marina“ u Rimu, Parizu, Splitu, Zagrebu i Visovcu (ur. H. G. Jurišić), Split-Zagreb 2012 (120 str.) = Kačić XLIV-XLV, Split 2012.-2013, 5-114.
Dopredsjednik je Hrvatskog diplomatskog kluba od veljače 2016.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr