Pratite nas:

        twitter        

 • app02.jpg
 • app03.jpg
 • app031.jpg
 • app1.jpg
 • app2.jpg
 • app3.jpg
 • app4.jpg
 • app5.jpg
 • app6.jpg
 • app7.jpg
 • app8.jpg
 • app9.jpg
 • app11.jpg

2 Branimir hrvatski

Otpravnica poslova a. i. u Veleposlanstvu RH u Helsinkiju s nadležnošću u Estoniji, a zatim opunomoćena ministrica za politiku, gospodarstvo i kulturu. Generalna konzulica RH u Pečuhu s nadležnošću u županijama Šomođ, Baranja i Bačka.

Rođena 6. rujna 1955. u Zagrebu. Završila jezičnu /englesku gimnaziju u Zagrebu, diplomirala 1980. dva A predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (južnoslavenski jezici i književnosti, engleski jezik i književnosti) te odslušala dvogodišnji poslijediplomski studij iz međunarodnih ekonomskih odnosa na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1988. Suurednica publikacije o gospodarskoj diplomaciji, mentorica i članica ispitivačke komisije studentima jednogodišnjih studija Diplomatske akademije MVEP-a.

Govori aktivno engleski, pasivno njemački i nizozemski, poznaje osnove finskog i madžarskog.

1980. - 1991. u Republičkom zavodu za međunarodnu znanstvenu i tehničku suradnju RH vodi poslove bilateralne i multilateralne suradnje s europskim i prekomorskim zemljama te obnaša funkciju tajnika Komisije za međunarodnu suradnju SIZ-a znanosti

1991. - 1993. u Kabinetu predsjednika RH radi kao savjetnica – osobna tajnica.

1993. - 1995. u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu direktorica je Ureda za međusveučilišnu i međunarodnu suradnju

1995. - 1997. načelnica je Službe za sjevernu i zapadnu Europu u Ministarstvu vanjskih poslova RH

1997. - 2001. kao ministar savjetnik za političku, gospodarsku i kulturnu suradnju te zamjenik stalnog predstavnika pri Organizaciji za kemijsko oružje (OPCW) djeluje u okviru Veleposlanstva RH u Den Haagu

2001. - 2002. načelnica je Službe za diplomatsko obrazovanje u Diplomatskoj akademiji MVP RH

2002. - 2007. godinu dana je otpravnica poslova a. i. u Veleposlanstvu RH u Helsinkiju s nadležnošću u Estoniji, a zatim opunomoćena ministrica za politiku, gospodarstvo i kulturu

2007. - 2009. politička i gospodarska analitičarka u statusu opunomoćene ministrice u Samostalnoj službi za analitiku MVPEI-a

2009. - 2014. generalna konzulica RH u Pečuhu s nadležnošću u županijama Šomođ, Baranja i Bačka

2014. - danas, starija politička i gospodarska analitičarka, opunomoćena ministrica u Samostalnoj službi za analitiku i političko planiranje MVEP-a RH

Nositeljica Spomenice domovinske zahvalnosti i Hrvatskog pletera, državnog odlikovanja Srebrni križ mađarskog predsjednika, odlikovanja Hrvatske državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj, nagrade Grada Pečuha za rad u kulturi i s manjinama, počasna građanka Mohača.

Od 2013. članica Hrvatskog diplomatskog kluba, a 2016. izabrana u Upravno vijeće u svojstvu tajnice Kluba.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr