Pratite nas:

        twitter        

 • app02.jpg
 • app03.jpg
 • app031.jpg
 • app1.jpg
 • app2.jpg
 • app3.jpg
 • app4.jpg
 • app5.jpg
 • app6.jpg
 • app7.jpg
 • app8.jpg
 • app9.jpg
 • app11.jpg

2 Branimir hrvatski

Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, Republika Mađarska, od 1998. do 2002.

Rođen u Posušju, Bosna i Hercegovina, 1. travnja 1944. Diplomirao je na Konstruktorskom usmjerenju Građevinskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1982. Preddoktorsko usavršavanje imao je na Građevinskom fakultetu Tehničkoga sveučilišta u Budimpešti 1975./'76. gdje je stekao akademski naslov doktora tehnike 1979.

Izabran za docenta na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1983. a za izvanrednoga profesora 1988. u kojem je zvanju radio do odlaska u Pecuh 1998.

Nakon 15 mjeseci rada na gradilištu u GP Hidrotehna iz Zagreba i odsluženja vojnog roka od 1970. do 1998. radio je u odsjeku za mostove Instituta građevinarstva Hrvatske (IGH), kojem je bio na čelu od 1986. do 1989. Radio je u sklopu Tehničke pomoći u Alžiru gdje je podučavao domaće inženjere i projektirao mostove 1985./'86. Po povratku iz Pečuha radio još 13 mjeseci u IGH, a zatim, od 2004. na Građevinskom fakultetu u Osijeku, sada u trajnom zvanju redovitoga profesora. Projektirao dvadesetak manjih i desetak većih mostova, a revidirao projekte njih više od 200. Objavio oko 80 znanstvenih i strucnih radova i uredio dvije monografije. Osnivač je Hrvatskog ogranka Međunarodnoga društva za prednapeti beton (FIP) 1992. kojemu je bio tajnikom do odlaska u Pečuh. Dobitnik je Palotáseve nagrade, najvišega godišnjeg priznanja Mađarskoga društva za beton (fib) 2006. Dobitnik je i odličja Pro Comitatu Baranya, najvišega priznanja mađarske županije Baranje.

Član je Hrvatskog diplomatskoga kluba od 2005. a od 2009. obnaša dužnost tajnika.

Član je Hrvatskoga društva politickih zatvorenika od 1990., i Upravnog odbora zagrebačke podružnice HKD Napredak od 2005.

Supruga Mária, rodena Nagy, troje djece, jedan unuk.

Nositelj je odlikovanja Reda Stjepana Radića.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr