Pratite nas:

        twitter        

 • app02.jpg
 • app03.jpg
 • app031.jpg
 • app1.jpg
 • app2.jpg
 • app3.jpg
 • app4.jpg
 • app5.jpg
 • app6.jpg
 • app7.jpg
 • app8.jpg
 • app9.jpg
 • app11.jpg

2 Branimir hrvatski

Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Francuskoj Republici sa sjedištem u Parizu od 1995. do 1999. Imenovan 1997. izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici sa sjedištem u Parizu

Rođen 22. kolovoza 1942. u Osijeku. Maturirao 1960. na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao 1964. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po obavljenom stažu na sudovima u Zagrebu i položenom pravosudnom ispitu završio sljedeće postdiplomske studije: I. i II. stupanj komparativnog prava na Međunarodnom fakultetu za međunarodno i komparativno pravo (Pescara, Strasbourg), te „visoke studije“ komparativnog prava (Torino), europski pravni studij na College of Europe (Bruges, Belgija), „research fellow“ Američke misije pri Europskoj zajednici u Bruxellesu na temu „American Business Corporations et la Société européenne“. Po povratku s postdiplomskih studija u svijetu radio od 1971. do 1974. na Pravnom fakultetu Sveučilišta Zagrebu kao asistent na katedri Privrednog (danas: Trgovačkog) prava, završio postdiplomski studij iz privrednog i međunarodnog prava, te Salzburški seminar o američkom pravu.

Objavio niz članaka i radova u domaćem stručnom tisku. Onemogućen nastaviti rad na Pravnom fakultetu, šesnaest godina radio na pravnim i komercijalnim poslovima u zemlji i inozemstvu u Elektroprojektu, najjačoj hrvatskoj konzultantskoj i projektantskoj firmi u području energetike i vodoprivrede. U to vrijeme su-autor stručnog djela „Građevinska regulativa“. S padom komunizma i početkom demokracije u Hrvatskoj radio u Ministarstvu turizma RH od 1990. do 1992. kao pomoćnik ministra zadužen za strana ulaganja i selektivne oblike turizma, a od 1992. do 2009. u Ministarstvu vanjskih poslova RH kao pomoćnik ministra za europsku bilateralu (godinu dana i za multilateralu) 1992.-1995., veleposlanik RH u Francuskoj 1995.-1999., te pomoćnik ministra za izvaneuropsku bilateralu 1999.-2000.Poslije trećesiječanjskih parlamentarnih izbora 2000. rješenjem vlade RH u travnju 2000. razriješen dužnosti pomoćnika ministra, a odlukom predsjednika RH u listopadu 2000. razriješen zvanja veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova RH. Šestomjesečna „nezaposlenost“ u Ministarstvu vanjskih poslova prekinuta upućivanjem na nove dužnosti otpravnika poslova u veleposlanstvu RH u Maroku 2000.-2002., otpravnika poslova u veleposlanstvu RH u Kanadi 2002.-2004. i opunomoćenog ministra u veleposlanstvu RH u Mađarskoj 2004.-2009.

Od srpnja 2009. u mirovini.

Oženjen, supruga Mirna (rođena Šimunić), četvoro djece: Marin, Ivan, Marta i Zrinka. Od 2010. član Hrvatskog diplomatskog kluba, a od 2011. član njegova Upravnog vijeća. Na godišnjoj i izbornoj Skupštini HDK 5. veljače 2016.izabran za predsjednika HDK.

Su-autor knjige-udžbenika Europska unija, izdanje MATE i ZŠEM, Zagreb, 2010. 1995. Odlukom predsjednika RH odlikovan Redom kneza Branimira s ogrlicom i danicom.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr