Pratite nas:

        twitter        

 • app02.jpg
 • app03.jpg
 • app031.jpg
 • app1.jpg
 • app2.jpg
 • app3.jpg
 • app4.jpg
 • app5.jpg
 • app6.jpg
 • app7.jpg
 • app8.jpg
 • app9.jpg
 • app11.jpg

2 Branimir hrvatski

Prvi izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu od 1993. do 1996. Istodobno akreditiran i u Kraljevini Norveškoj i Republici Islandu.

Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici sa sjedištem u Bratislavi od 1996. do 2000.

Rođen u Zagrebu 8. veljače 1935.

Diplomirao je kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF) 1958. i doktorirao 1960. Postdoktorsko usavršavanje imao je u SAD-u kao Fulbrightov stipendist na Indiana University, Bloomington, Indiana

1965/66.
Asistent u Zavodu za fizičku kemiju PMF-a i vanjski suradnik Odjela za primijenjenu biokemiju Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MF) od 1958. do 1962. Habilitirao 1963. na MF iz predmeta Higijena i socijalna medicina, uže područje primijenjena biokemija, te 1964. zabran za docenta. Završio je akademsku karijeru kao redoviti profesor medicinske informatike na MF, a od 2001. je u mirovini. Bio je vanjski viši znanstveni suradnik na Institutu ”Ruđer Bošković” u Zagrebu, Jedan od osnivača i prvi voditelj Postdiplomskog studija makromolekularnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu te osnivač i voditelj postdiplomskog studija Zdravstveni informacijski sustavi na. MF. Sudjelovao je u osnivanju Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu 1971, gdje je bio vanjski znanstveni savjetnik. Začetnik je medicinske informatike u nas. Objavio je oko 200 znanstvenih, stručnih i preglednih radova, nekoliko udžbenika te više nastavnih i enciklopedijskih tekstova. Autor je prvog hrvatskog sveučilišnog udžbenika iz medicinske informatike (više izdanja od 1976. do 1997.). Nagrađen je hrvatskom republičkom nagradom za znanstveni rad "Ruđer Bošković" za godinu 1975. za značajnu znanstvenu djelatnost na području prirodnih znanosti. Osnivač je Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku i njegov prvi predsjednik, predstavnik u Europskoj federaciji za medicinsku informatiku (EFMI) i Internacionalnoj asocijaciji za medicinsku informatiku (IMIA), a sada je njegov počasni predsjednik. Bio je član Stručnog savjeta za zdravstvo RH, a u međunarodnoj suradnji sudjelovao je na nekoliko konferencija UNESCO~a. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je i nekadašnji Veliki meštar Družbe ”Braća Hrvatskoga Zmaja”. Dobitnik je spomen-medalje Štefana Moysesa koju mu je dodijelila Matica slovačka za doprinos slovačko~hrvatskim odnosima (1998).

Redoviti je član Hrvatskoga diplomatskog Kluba (HDK) od osnutka, u više mandata član Nadzornog odbora HDK (njegov predsjednik od 2014-2016.), te urednik Glasnika HDK od 2004. do 2010.

Supruga dr. sc. Nada, rođena Strohal (*1936.-†2010.), redovita sveučilišna profesorica, jedna kći i dvije unuke.

Nositelj je odličja Reda hrvatskoga trolista, Spomenice domovinske zahvalnosti i slovačkog odličja Reda Bijeloga dvostrukoga križa II. stupnja sa zvijezdom.

HDK u brojevima

122 člana (8 počasnih, 93 redovna i 21 pridruženi)

72 veleposlanika, 4 voditelja Ureda Republike Hrvatske u inozemstvu 1991. godine, 17 generalnih konzula

akademici, sveučilišni profesori, znanstvenici, prvi predsjednik Hrvatskoga sabora, 8 ministara u Vladama RH od kojih 3 ministra vanjskih poslova, državni tajnici i visoki hrvatski diplomati.

Iz života HDK

Kontakt

Potražite nas na adresi:

Petretićev trg 2, 10000 Zagreb

hdk @ mvep.hr